Servei de Menjador

L’escola té cuina pròpia i el servei de menjador és gestionat per l’AMPA.

L’Escola El Turonet de Sant Quirze del Vallès ha rebut el distintiu de la Marca Cuina Catalana que reconeix la presència de plats catalans en els menús del menjador escolar. Aquesta distinció és atorgada per la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica.

cuina_catalana

http://www.cuinacatalana.eu/ca/pag/establiments/?id=252

Per incloure plants de cuina catalana tradicional i actual i usar productes de proximitat i temporada.

La Marca Cuina Catalana és un segell que garanteix que els menús tenen un elevat nombre de plats de cuina catalana tradicional i actual, amb receptes del patrimono culinari català. També premia que s’utilitzen el màxim de productes de proximitat i de temporada en l’elaboració dels plats, fet que contribueix a la preservació dels productes autòctons.

D’altra banda, el grup de restauració per col·lectivitats Ausolan, al qual pertany l’empresa Cecoc, que presta el servei de menjador al centre, informa que ha entrat a formar part, com a empresa col·laboradora, de la candidatura pel reconeixement de la Cuina Catalana com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Aquest fet ha estat possible gràcies al reconeixement per part de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, de la tasca d’Ausolan en la difusió del nostre patrimoni culinari, a través d’un projecte educatiu als menjadors escolars que gestiona.

premi_cuina_catalana

L’AMPA contracta una empresa que:

menjador

  • Proporciona la matèria primera i el personal (monitores, cuinera i ajudant de cuina)
  • S’ocupa de confeccionar els menús, mantenir les instal·lacions a punt i netes
  • Organitza les activitats de lleure

NORMATIVA CECOC

PROJECTE EDUCATIU 2013-2014

Instruccions Aplicatiu Menjador

Full Inscripció Menjador

Dieta Especial – Fitxa Comensal

Dieta Especial – Carta Explicativa als Pares

Informació Menjar Ecològic

Actualment l’empresa que desenvolupa aquesta tasca és Cuinats CECOC, i hi ha servei de menjador durant tot el curs, a més hi ha diversos menús adaptats a les necessitats dels nostres fills.

Informacions i normativa per als usuaris de menjador

Normes generals

– El fet d’apuntar-se a menjador porta implícit donar-se d’alta com a soci de l’AMPA i, per tant, l’obligació de satisfer la quota anual que hi ha establerta, així com la matrícula.
– Si voleu apuntar al vostre fill o filla al menjador, feu-ho quan tingueu clar que utilitzarà aquest servei. No reserveu plaça només per estar segurs de tenir lloc. Quan us calgui aquest servei, segur que hi trobareu plaça.

 

menjador2

  • Si l’apunteu i desprès, per qualsevol raó, el/la voleu donar de baixa, no ho comuniqueu al mestre/a o a les monitores del menjador: feu-nos arribar una carta, demanant-ne la baixa, a la bústia de l’AMPA que trobareu al costat de la porta d’entrada de dins.
  • Qualsevol consulta relacionada amb el menjador ens la podeu fer arribar per diferents mitjans:
  1. A l’adreça electrònica menjadorampaturonet@gmail.com
  2. Per escrit a la bústia de menjador que hi ha a l’escola.

 

– La primera setmana de cada mes, la Junta de l’AMPA ens reunim i anunciem el dia i hora en què es celebra a la porta d’entrada. Aquestes reunions estan obertes a tots els socis i sòcies de l’AMPA
– També podeu sol·licitar una entrevista amb la cap de menjador, demanant-ho prèviament per telèfon o directament al migdia.

Altres normes

Inscripció:
Fer la inscripció al menjador pressuposa l’acceptació d’una matrícula de 30€, que es cobrarà mitjançant rebut bancari. Aquesta matrícula és un dipòsit que garanteix la reserva de la plaça, i que només es retornarà quan l’alumne deixi d’utilitzar el servei de menjador. L’AMPA es reserva el dret d’admissió.


Al menjador, a més de dinar els nens
i les nenes fan altres activitats,
celebracions especials, etc..


Aquesta matrícula:
– Es paga quan es contracta per primer cop l’ús del menjador i es retorna en finalitzar-lo, sempre i quan la baixa es produeixi al finalitzar un curs sencer.
– No es retorna al finalitzar un curs, sinó que queda com a matrícula del curs següent.
– Per a la seva devolució cal fer una sol·licitud per escrit, fins i tot aquells alumnes que acabin la seva escolarització a l’escola pel fet que passen a secundària (alumnes de 6è).
– Tots els diners no retornats queden com a remanent per invertir-los en el menjador.

Quotes:
– Totes les quotes de menjador es pagaran per caixa o banc.
– Els rebuts es cobraran per endavant, a l’inici del mes, incloent-hi el mes de setembre, encara que el curs comenci la segona quinzena del mes.
– Les despeses dels rebuts retornats aniran a càrrec de la família.
– Dins de la quota ja hi va inclòs l’IVA i la quantitat destinada a l’AMPA per mantenir un dipòsit de renovació i ampliació del material.

Servei d’utilització del menjador de forma esporàdica:
Aquells alumnes de l’escola que, no sent usuaris habituals del menjador, vulguin o necessitin quedar-se algun dia esporàdicament, ho podran fer adquirint un tiquet a qualsevol oficina del BBVA dins del seu horari.

Abonaments per baixa per malaltia o altres:
– Des del primer dia d’absència es tindrà dret a la devolució de l’import de la part proporcional de la quota (la part alimentària). Les incidéncies s’han de fer arribar a la bústia de CECOC, la que està sota el porxo.
– Els dies en que la baixa del menjador vingui justificada per estar els nens o nenes de colònies, es descomptaran els dies de la quota del mes (només la part alimentària).
– Tots els diners no retornats queden com a remanent per invertir-los en el menjador.


Administració de medicaments
:
– Quan el vostre fill o filla necessiti prendre algun medicament, haureu d’omplir un full que us donarà el bidell de l’escola i portar-lo, juntament amb el medicament i la còpia de la recepta del metge, al tutor o tutora de la classe, que l’entregarà a la cap de menjador.
– Qualsevol medicament haurà de portar el nom del nen o la nena clarament escrit a l’envàs.
– Cal adjuntar còpia de la prescripció feta pel metge (medicament i administració) amb el corresponent nom, número de col·legiat i signatura.