Com funciona

Actualment, ens reunim un cop al mes, en format digital. Tothom qui vulgui està convidat a participar en aquestes reunions. Rebreu l’enllaç de les convocatòries a través dels pares i mares pont.

COM FUNCIONA L’AFA?

L’AFA està formada per una l’Assemblea General de socis/es, la Junta i una sèrie de Vocalies.

 • L’Assemblea General està constituïda per tots els socis i sòcies (famílies que paguen la quota anual) que hi assisteixen, en igualtat de drets. S’encarrega, entre d’altres coses, d’elegir la Junta directiva, aprovar la memòria anual, l’estat de comptes i les quotes a pagar pels socis/es,  i acordar la modificació dels estatuts o aprovar la dissolució de l’Associació.
 • La Junta Directiva s’encarrega de la representació, gestió i administració de l’associació. Actualment, les persones que n’ocupen els càrrecs són:
  • Presidenta: Norma Echenagucia
  • Secretària: Elisenda Tolo
  • Tresorera: Marta Domínguez

Contacte: afaturonet@gmail.com

Les Vocalies col·laboren amb la Junta en la gestió de l’associació, ocupant-se de temes específics.

  • Vocalia d’extraescolars: Elena Pla (afaturonet@gmail.com)
  • Vocalia de menjador: Maria Corredera i Maria 
  • Vocalia d’acollida: Marta Puig
  • Vocalia d’handbol: Txus Garcia Puig (turonethandbol@gmail.com)
  • Vocalia d’escacs: Anna Gironès (turonetescacs@gmail.com)
  • Vocalia Iniciació a la dansa i Zumba: Bet Ribera (turonetzumba@gmail.com)

 

 • El/la Representant de l’AFA al Consell Escolar (actualment, la Maria Corredera) pot ser qualsevol pare o mare amb voluntat de ser-ho i que obtingui el suport de la Junta de l’AFA.

També hi ha altres tipus de col·laboracions amb l’AFA, de caràcter més puntual, com són:

 • La coordinació amb “Mares i pares pont”:

Mare pont p3 Carol Garcia

Mare pont p4 Maria Monterde

Mare pont p5 Marta Puig

Mare pont 1r Silvia Torres

Mare pont 2n Elisabeth

Mare pont 3r Amàlia Menéndez

Mare pont 4t Beth Ribera

Mare pont Bárbara Sepúlveda

Mare pont Bianca

 • La gestió del web: Elisensa Tolo i Laia Prat

Comments are closed.