Full d’inscripció extra-escolars, acollida i handbol

Hola famílies!

En els següents enllaços podeu descarregar-vos els fulls d’inscripció per a les activitats extra-escolars, l’acollida i l’handbol:

Full_Inscripció_ActivitatsExtraescolars_i_Acollida-2021-22.docx
Informació i inscripció Minihandbol

 

Activitats Extraescolars - La Nostra Escola Comarcal

NORMATIVA I CONDICIONS GENERALS:

• Cal ser soci de l’AFA per inscriure’s a una activitat o servei de l’AFA. El full d’associació el podeu demanar al correu: afaturonet@gmail.com
• S’ha d’estar al dia dels pagaments per inscriure’s
• Per poder gaudir de les activitats de migdia caldrà que els alumnes es quedin a dinar a l’escola com a mínim el dia de l’activitat.
• INSCRIPCIÓ:
o Cal omplir totes les dades d’aquest full per inscrit, signar-lo i enviar-lo via correu electrònic a cada
vocalia:
▪ Handbol: turonethandbol@gmail.com
• Escacs: turonetescacs@gmail.com
▪ Anglès: idiomesturonet@gmail.com
▪ Zumba: turonetzumba@gmail.com
o El pagament de la matricula es realitzarà via Entrapolis al link:
http://entrapol.is/E5b3M
o El preu d’inscripció no es retornarà en cas que us esborreu de l’activitat.
o Els preus finals i les activitats que es puguin dur a terme dependran del nombre final d’inscrits.
o Totes les activitats estan subjectes a un mínim de nens per grup, i a un màxim en alguna d’elles. En cas de superar les places disponibles, es decidirà per ordre d’inscripció.
o En cas d’haver-hi alguna activitat que per excés de demanda de places quedin nens en llista d’espera, se seguirà un control d’assistència per tal de poder oferir aquesta plaça novament a un altre alumne.
• PREUS, QUOTES I COBRAMENTS: Els preus i la matrícula apareixen al Quadre d’activitats extraescolars. L’activitat es cobra via domiciliació bancària.
• BAIXES: Per donar-se de baixa cal avisar per escrit a la vocalia amb còpia a l’AFA almenys 15 dies abans de la següent quota. Un cop carregat un rebut, aquest no es retornarà. Si un nen o nena causa baixa durant el transcurs del trimestre, aquest es cobrarà íntegre. Penseu que la baixa pot causar perjudici a la resta d’inscrits, en aquests cassos es cobrarà la quota íntegra. Si el nombre de baixes impedís la viabilitat de l’activitat, es comunicarà les famílies inscrites per trobar solucions conjuntes o decidir l’anul·lació de l’activitat.
La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes condicions. S’han establert aquestes condicions pel garantir el correcte desenvolupament de totes les activitats. Qualsevol incidència cal comunicar-la a la vocalia corresponent. Recordeu que disposeu també del correu afaturonet@gmail.com

IMPORTANT: Tota la informació esta subjecta als canvis que puguin haver-hi, derivats de la situació de pandèmia (tant per part de l’AFA, com del proveïdor del servei).

El serveis de l’AFA pel curs 22-23 s’actualitzaran durant el mes juny 2022.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Enter the text from the image below